Esperanto stockholm Sverige

Strukturen är ekonomisk och fungerar ungefär som lego. Här finns grundläggande info om språket, dess historia och persongalleri. Esperanto är ett språk som är gjort för att göra det lätt för


Read more

Jobb i stockholm heltid

Moms) LÄS MER boka Examination praktiskt prov för kyltekniker kategorier I och II Uppsala 3 600 SEK (exkl. Ju utförligare information du ger oss desto större chans att vi kan eliminera


Read more

Borra de cafe e mel

O café é tido como uma das bebidas mais consumida e também dos brasileiros, até porque, ocupamos, dentre todas as naçes, o segundo lugar em consumo desse estimulante natural em todo


Read more

Arbetsrätt lund schema


arbetsrätt lund schema

fortbilda sig är välkomna att söka kursen. Kursens delar, föreläsningar, för vart aktiv liv uppsala och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som spelats in med lärare på Juridiska fakulteten. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Inlämningsuppgifter, i kursen ingår obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter omfattande totalt 9 högskolepoäng. Se vidare under rubriken "seminarier" nedan. Sommarkurs för dig som undervisar i juridik på gymnasiet. Mer om utbildningen hittar.

arbetsrätt lund schema

Harg06 Kursplan VT 2018, till dig som är antagen till kursen med villkor. Seminarier, seminarierna är frivilliga och vänder sig främst till dig som vill arbeta med personalfrågor eller arbetsledning i små eller mellanstora företag. Den offentliga arbetsrätten och gränsdragningsproblem mellan de offentligrättsliga och arbetsrättsliga regleringarna behandlas särskilt. Skillnader och likheter mellan olika diskrimineringsgrunder. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser. Kursens innehåll miss voon stockholm recensioner och upplägg, undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. Examination, skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund och Stockholm. Allmänt om kursen, kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad, aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge kursdeltagarna konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet för att bidra till en mer varierad undervisning i arbetsrätt och diskrimineringsrätt.

arbetsrätt lund schema


Sitemap