Makadamgatan 1 helsingborg

By continuing to use our services beginning May 25, 2018, you acknowledge and agree to our updated Privacy Policy and Cookies Policy. NN Etiketten AB, ole Bent Nielsen, makadamgatan 17-19, 25464.


Read more

Radisson göteborg lediga jobb

SKF, configuration Manager, sKF is taking its extensive experience and combining it with the latest technology. Brevbärare, Märsta, Sverige Julvik. När du söker till tågvärd får du först en intervju där


Read more

Hm örebro stan

Det är något stort på gång i Örebro. Kvadratmeterpriset för en villa i Örebro är 20905. Tillräckligt stor för att erbjuda ett spännande och rikt kulturliv och tillräckligt liten för att


Read more

Utbildningsnämnden göteborgs universitet


utbildningsnämnden göteborgs universitet

kvalitet. Utbildningsnämndens verksamhetsansvar, utbildningsnämnden ansvarar för två universitetsgemensamma verksamheter: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL). Nämnden ska: bevaka och aktivt delta i utvecklingen av högre utbildning nationellt och internationellt initiera och driva strategiska utbildningsfrågor inom universitetet bevaka och aktivt stödja utbildningens internationalisering främja den pedagogiska utvecklingen vid universitetet initiera och stödja åtgärder som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av universitetets. En komplett lista över de verksamheter och arbetsområden som utbildningsnämnden ansvarar för och arbetar med finns i menyn. Läs mer om Göran Landberg via länken här. Nämndens löpande arbetsuppgifter finns även nedtecknade i ett årshjul. Enheten för akademiskt språk (ASK nämnden fastställer årligen enheternas verksamhetsplaner med utgångspunkt stad gross helsingborg bladet i universitetets strategiska överväganden och handlings- och verksamhetsplaner på universitetsgemensam nivå. I både nämnden och utskottet har fackliga företrädare närvaro- och yttranderätt. Kvalitetsutskottet, som skapades 2015, ansvarar för att implementera en universitetsgemensam policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för utbildningsverksamheten.

Läs mer om Mette Sandoff i personaltidningen GU-journalen. Läs mer om Mette Sandoff på Företagsekonomiska institutionens webbsida. Läs mer om Fredrika Lagergrens uppdrag i personaltidningen GU-journalen. Han har också varit professor i Lund och Manchester. Läs mer om Fredrika Lagergren här. Vicerektor med ansvar för samverkansfrågor, fredrika Lagergren var tidigare prefekt vid institutionen för tillämpad IT och på statsvetenskapliga institutionen. Göteborgs universitet har tre vicerektorer med särskilda ansvarområden. Mette Sandoff är ordförande för utbildningsnämnden, som är ett beredande och rådgivande organ till rektor med huvudsakligt uppdrag att utveckla universitetsgemensamma principer för utbildningen. Kvalitetutskottet är ett beredande arbetsutskott under, utbildningsnämnden. Utskottet för utbildning på forskarnivå. Utskottet verkar för gemensamma principer för forskarutbildningen och bidrar till kvalitetssäkring och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna i frågor pendla västerås stockholm student som rör forskarutbildningen.


Sitemap